۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۳ فروردين
هيچ داده اي براي نمايش وجود ندارد
درباره هیات ممیزه
وظيفه هيات مميزه رسيدگي و اظهارنظر درباره درخواست­هاي اعضاي هيات علمي مبني بر ارتقاء به مراتب بالاتر (مربي، استادياري، دانشياري و استادي) استفاده از فرصت مطالعاتي، و نيز بررسي وضعيت ركود علمي و احتساب سابقه خدمت (سابقه خدمت پيماني قبل از تبديل وضعيت به رسمي- آزمايشي براي اعضاي هيات علمي و يا سابقه خدمت در دوره كارشناسي براي كارشناساني كه به عضو هيات علمي تبديل وضعيت شده ­اند) براساس آيين ­نامه­ هاي جاري است ...
آئین نامه ها
آئین نامه ها
فرم ها
فرم ها
مجلات
مجلات
گزارش ها
گزارش ها
آشنایی با کمیسیون های تخصصی هیات ممیزه
كميسيون­هاي تخصصي هيات مميزه
براساس آيين­ نامه پرونده­ هاي متقاضيان پس از وصول به دفتر هيات مميزه، ابتدا در كميسيونهاي تخصصي مورد رسيدگي قرار گرفته و طبق مقررات امتيازدهي شده و نتيجه در هيات مميزه بررسي مي­ شود. فعاليتهاي فرهنگي­- تربيتي- اجتماعي در كميسيون ماده يك و فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي متناسب با رشته متقاضي در كميسيون تخصصي مربوط بررسي مي­ شوند.....
آشنایی با کمیته های منتخب در دانشکده ها
به منظور رسيدگي و اظهارنظر اوليه نسبت به پرونده­ ها كميته ه­ايي تحت عنوان كميته منتخب در هر دانشكده تشكيل مي­شود. تركيب كميته....
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مركزي
تلفن: 37932687 - 37932006 - 37932007
 
Powered by DorsaPortal