۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ خرداد
آشنايي با كميسيون
كميسيون­هاي تخصصي هيات مميزه
براساس آيين­ نامه ارتقا پرونده­ هاي متقاضيان پس از وصول به دفتر هيات مميزه، ابتدا در كميسيونهاي تخصصي مورد رسيدگي قرار گرفته و طبق مقررات امتيازدهي شده و درصورت كسب امتيازها و ساير شرايط به هيات مميزه ارجاع و بررسي مي­ شود. فعاليتهاي فرهنگي­- تربيتي- اجتماعي در كميسيون ماده يك و فعاليتهاي آموزشي، پژوهشي- فناوري و علمي- اجرايي متناسب با رشته متقاضي در كميسيون تخصصي مربوط بررسي مي­ شوند.

اعضاي كميسيون تخصصي ماده يك
1- آقاي دكتر هوشنگ طالبي (رئيس كميسيون)
2- حجت الاسلام دكتر جعفر شانظري (معاون فرهنگي دانشگاه- دبير كميسيون)
3- حجت الاسلام ميثم شريف (رئيس دفتر نمايندگي نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه)
4- آقاي دكتر يوسف شاقول (معاون آموزشي دانشگاه)
5- آقاي دكتر حسن سبزيان

اعضاي كميسيون تخصصي گروه علوم پايه- (دانشكده هاي علوم- شيمي- رياضي و آمار- علوم و فناوريهاي زيستي)
1- آقاي دكتر مجيد فخار (رئيس كميسيون)
2- آقاي دكتر ابراهيم قنبري
3- آقاي دكتر علي اكبر احسان پور
4- آقاي دكتر اسماعيل شمس سولاري
5- آقاي دكتر حسين وزيري مقدم

اعضاي كميسيون تخصصي گروه فني و مهندسي- (دانشكده هاي فني و مهندسي- مهندسي كامپيوتر- حمل و نقل- علوم و فناوريهاي نوين)
1- آقاي دكتر محمد عطايي (رئيس كميسيون)
2- آقاي دكتر رحمت اله هوشمند
3- آقاي دكتر محمدصادق حاتمي پور
4- آقاي دكتر بهروز ترك لاداني
5- آقاي دكتر فرشيد مسيبي

اعضاي كميسيون تخصصي گروه علوم انساني (1)- (دانشكده هاي ادبيات و علوم انساني- زبانهاي خارجي- الهيات و معارف اهل البيت(ع))
1- اقاي دكتر محمد بيدهندي (رئيس كميسيون)
2- آقاي دكتر جعفر شانظري
3- آقاي دكتر سعيد كتابي
4- آقاي دكتر علي كرباسي زاده
5- آقاي دكتر علي اكبر كجباف 

اعضاي كميسيون تخصصي گروه علوم انساني (2)- (دانشكده هاي علوم تربيتي و روانشناسي- تربيت بدني)
1- آقاي دكتر سيد ابراهيم ميرشاه جعفري- (رئيس كميسيون)
2- آقاي دكتر سيد محمد مرندي
3- آقاي دكتر محمدرضا عابدي
4- آقاي دكتر محمدجواد لياقتدار

اعضاي كميسيون تخصصي گروه علوم انساني (3)- (دانشكده هاي علوم اداري و اقتصاد- علوم جغرافيايي)
1- آقاي دكتر سيد ابوالفضل مسعوديان- (رئيس كميسيون)
2- آقاي دكتر كريم آذربايجاني
3- آقاي دكتر سيد جواد امام جمعه زاده
4- آقاي دكتر عباس اميني
تاریخ به روز رسانی:
1398/12/13
تعداد بازدید:
1422
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه اصفهان - ساختمان مركزي
تلفن: 37932687 - 37932006 - 37932007
 
Powered by DorsaPortal