تماس با مسئولینارتباط با ماعضویت و ورود اعضاعضویت و ورود اعضانقشه سایتنقشه سایتاعضا هیئت علمیاعضا هیئت علمیدانشجویاندانشجویانصفحه اصلی
 
جستجو:
دفتر هیئت ممیزه
دستورالعمل اجرايي آيين نامه جديد ارتقا در دانشگاه اصفهان

 

دستورالعمل اجرايي آيين نامه ارتقا (دستورالعمل داخلي دانشگاه اصفهان)

     پيوست شماره 1- دستورالعمل اجرايي ارزيابي فعاليتهاي ماده يك
 
     پيوست شماره 2- جدول گزارش فعاليتهاي آموزشي شاخص
 
     پيوست شماره 3- كاربرگ ارزيابي رعايت نظم و انضباط درسي و شئونات آموزشي
 
     پيوست شماره 4-الف- كاربرگ نظرخواهي از دانشجويان كارشناسي درباره كيفيت تدريس
 
     پيوست شماره 4-ب- كاربرگ نظرخواهي از دانشجويان كارشناسي ارشد درباره كيفيت تدريس
 
     پيوست شماره 5- كاربرگ ارزيابي تدريس توسط مدير گروه با نظرخواهي از همكاران
 
     پيوست شماره 6- كاربرگ ارزيابي مقاله
 
     پيوست شماره 7- كاربرگ ارزيابي طرح پژوهشي
 
     پيوست شماره 8-الف- كاربرگ ارزيابي كتاب (تصنيف- تاليف- گردآوري)
 
     پيوست شماره 8-ب- كاربرگ ارزيابي كتاب (ترجمه)
 
     پيوست شماره 9- فهرست مهمترين جوايز بين المللي
 
     پيوست شماره 10- كاربرگ ارزيابي حضور تمام وقت عضو هيات علمي در گروه
1396/08/10 تاریخ به روزرسانی:
4869 تعداد بازدید:
کلیه حقوق وب سایت متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه اصفهان می باشد
Powered by DorsaPortal